Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
(1)
Filia nr 2 Wypożyczalnia (ul. Siedlanowskiego 3)
(1)
Filia nr 3 (ul. Rozwadowska 6)
(1)
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
(13)
Filia nr 1 Czytelnia (ul. Staszica 14)
(1)
Author
Armendariz de Aghion Beatriz (ekonomista)
(1)
Borkowski Zygmunt
(1)
Borowska Joanna (tłumacz)
(1)
Borowski Kamil
(1)
Brzuska Eugeniusz
(1)
Bąk Mieczysław (ekonomia)
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Dunn Elizabeth C. (1968- )
(1)
Duś-Prieto Elwira
(1)
Franz Hans-Werner
(1)
Gąsiorowska Elżbieta
(1)
Ignatowski Grzegorz (etyka zawodowa)
(1)
Kramarz Paulina
(1)
Kreft Jan
(1)
Krysiak Urszula
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kulawczuk Przemysław (1961- )
(1)
Levy Steven
(1)
Listopadzka Ewa
(1)
Majkut Robert
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Nawrocki Rafał
(1)
Niestępska Małgorzata
(1)
Nyk Mariusz
(1)
Olszewska Alicja
(1)
Ost David (1955- )
(1)
Pach Janina (1956- )
(1)
Rzymkowska Mariola
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Sadura Przemysław (1977- )
(1)
Salmon Michael
(1)
Sosnowska Katarzyna (tłumaczka)
(1)
Sułkowski Łukasz (zarządzanie)
(1)
Szot-Gabryś Teresa
(1)
Szymańska Katarzyna
(1)
Trzebiatowska Małgorzata (tłumaczka)
(1)
West James
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Księgowi
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwo społeczne
(4)
Ekonomia społeczna
(2)
Facebook
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(2)
Algorytmy
(1)
Alima-Gerber (Rzeszów)
(1)
Banki
(1)
Dezinformacja
(1)
Ekonomia
(1)
Fair play
(1)
Google (wyszukiwarka internetowa)
(1)
Gospodarka
(1)
Górnictwo
(1)
Hutnictwo
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Mobbing
(1)
Motywowanie
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Patologia społeczna
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Praca zdalna
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Sieć przedsiębiorstw
(1)
Siła robocza
(1)
Spotify
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Sprzedawcy i sprzedawczynie
(1)
Sprzedaż
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Więzi społeczne
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(2)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Europa
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Poradnik
(1)
Reportaż
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dotyczące życia akademickiego, nieprawidłowości w rachunkowości, polityce i bezpieczeństwie narodowym. Bezcenne są rozważania na temat problemów w policji, geodezji oraz w zamówieniach publicznych. Nie zapomniano również o fizjoterapii, informatyce i public relations. Należy podkreślić, że prezentowana książka jest antologią, można ją zatem czytać rozdział po rozdziale lub według własnych, wybranych zainteresowań. Wszystko to sprawia, że publikacja - jak zauważa jeden z jej recenzentów – „jest ze wszech miar pożądaną pozycją na polskim rynku wydawniczym”. [www.ksiegarnia.difin.pl, 2015]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-331 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka książki obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Książka przedstawia szerokie spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie stanowić mogą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Publikacja zainteresuje w szczególności pracowników naukowych i studentów nauk społecznych, jak również wszystkie osoby chcące lepiej poznać i zrozumieć zjawiska oraz procesy kształtujące współczesne środowisko ekonomiczne i społeczne. [www.azymut.pl, 2018]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-33 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-339, MgC-366 (2 egz.)
Book
In basket
Publikacja ukazuje zarówno ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji), jak i praktyczne aspekty ich działalności, np. rachunkowości zarządczej wraz z szerokim spektrum przykładów. Będzie pomocna dla wszystkich, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić taką działalność. Książka skierowana jest także do studentów wydziałów zarządzania i ekonomii. [www.azymut.pl, 2017]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-33 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ system ekonomiczny nie istnieje samodzielnie. Jest powiąza­ny z szeroko rozumianymi strukturami społecznymi, kulturą, otoczeniem instytucjonalnym oraz prawnym czy wreszcie, w wymiarze jednostkowym, z konstrukcją charakterologiczno-osobowościową osób uczestniczących w systemie. W tak przyjętej perspektywie, książka obejmuje analizę: - znaczenia terminu „przedsiębiorczość" i perspektywy teoretycznej, która najpełniej oddaje istotę złożoności zjawiska przedsiębiorczości, - uwarunkowań ekonomicznych przedsiębiorczości i przedsiębiorczości w teorii ekonomii, - uwarunkowań instytucjonalnych i formalnoprawnych tego zjawiska, - uwarunkowań psychologicznych przedsiębiorczości, - wpływu uwarunkowań socjologicznych, czyli oddziaływania kultury, struktur społecznych i stratyfikacji na przedsiębiorczość, - wpływu klimatu społecznego na przedsiębiorczość, nierzadko kształtowanego przez realizację w praktyce idei społecznej odpowiedzialności biznesu, - najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości i wpływających na to zjawisko wskaźników makroekonomicznych, - najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości lokalnej i wpływających na nią cech bazy gospodarczej, - charakterystyki profilu socjologicznego przedsiębiorców, na przykładzie osób prowadzących działalność gospodarczą we Wrocławiu. Książka łączy w sobie analizę teoretyczną z wynikami badań empirycznych, zarówno tych najnowszych, jak także już nieco wcześniej zrealizowa­nych, jakkolwiek wciąż wartościowych. Dzięki takiemu podejściu badawczemu w sposób komplementarny zostały scharakteryzowane uwarunkowania przedsiębiorczości w interdyscyplinarnej perspektywie, wraz ze wskazaniem profilu socjologicznego przedsiębiorców działających w wymiarze lokalnym. [cedewu.pl, 2016]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-005 (1 egz.)
Book
In basket
Książka prezentuje wnioski płynące z rozważań na temat zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji. Zmiany, z którymi na przestrzeni ostatnich lat mierzą się organizacje, zachodzą z coraz większą dynamiką i w sposób często trudny do przewidzenia. Skutkuje to potrzebą analizy otoczenia zewnętrznego z bardzo szerokiej perspektywy, nierzadko zastosowania nieoczywistych rozwiązań, szybkości reagowania i elastyczności w zarządzaniu. Proponowane zestawienie łączy wątki, które w dyskusjach nad podjętą tematyką pojawiały się najczęściej. Obecnie do szczególnych wyzwań zarządzania można zaliczyć konieczność wpisania działalności przedsiębiorstw w ramy koncepcji zrównoważonego rozwoju i nieoczekiwane zmiany w podejściu do zarządzania, wymuszone pandemią Covid-19. Popularyzacja pracy zdalnej wywołała potrzebę adaptowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w wielu aspektach działania przedsiębiorstwa. Pozycja zawiera elementy wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i technik zarządzania –zarządzania pracą zdalną, zarządzania zasobami ludzkimi, możliwości stosowania koncepcji, takich jak Lean Management czy Compliance Management, korzyści płynących ze stosowania metod ilościowych w zarządzaniu i efektów rozwoju technologii informatycznych.[www.ksiegarnia.pwn.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-005 (1 egz.)
Book
In basket
Zakulisowa historia jednej z najpotężniejszych i najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich firm – Facebooka. Jako student drugiego roku Mark Zuckerberg stworzył prostą stronę internetową, która miała służyć jako kampusowa sieć społecznościowa. Dziś Facebook jest największą platformą społecznościową na świecie skupiającą prawie trzy miliardy użytkowników, a jej wartość rośnie z dnia na dzień. Facebook to nie tylko niewinna sieć do publikowania postów. To potężne narzędzie, które niewłaściwie używane może przynieść fatalne skutki. Wycieki danych, manipulacja użytkownikami, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji…[www.empik.com]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-07 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-33 (1 egz.)
Book
In basket
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia: 1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych; 2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji); 3) plan kont organizacji pozarządowej; 4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z: *funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, *należnościami i zobowiązaniami, *przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe), *kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu), *przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi, *kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji, *działalnością statutową odpłatną; 5) obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe); 6) zasady rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: *zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, *politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia), *sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą; 7) rachunkowość spółdzielni socjalnych, w tym m.in.: *zasady ewidencji księgowej, *zakładowy plan kont, *wzór zarządzenia w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, *zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Obecne wydanie książki uwzględnia wiele zmian w przepisach prawnych istotnych dla fundacji i stowarzyszeń (głównie w obszarze prawa podatkowego) oraz szczegółowo omawia problematykę dysponowania środkami publicznymi przez organizacje pozarządowe (w tym m.in.: zasady wykorzystywania środków publicznych, ewidencja księgowa, sprawozdania z realizacji zadania publicznego, kontrola finansowa dotacji). [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2020]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-657 (1 egz.)
Book
In basket
To książka o władzy platform Facebooka i Google, o kontrolowaniu człowieka, grup społecznych, a nawet państw. O „magii” uzależniania ludzi, celebracji osobliwych mitów, kulcie porażki, mirażach bogactwa, kreatywności i kariery. To książka o algorytmizacji codziennego życia, feudalnych stosunkach na platformach, ich niewolnikach i menedżerach pokutnikach. O zarządzaniu antykonkurencyjnymi platformami, o „strefach zabójstw” rynkowych rywali. To wreszcie książka o utowarowieniu wszystkiego – od miłości po nienawiść – o tyranii iluzji, o redefiniowaniu znaczeń w cyberprzestrzeni ludzkiej aktywności, o obsesji pomiarów każdego aspektu życia z nadrzędną misją i wiarą, że można naprawiać świat, tworząc jeszcze lepszy algorytm.[www.swiatksiazki.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-334 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Historyczna ; 26)
Autorka zatrudniła w się w fabryce Alima-Gerber, gdzie z bliska obserwowała pracowników sprywatyzowanego przedsiębiorstwa w Rzeszowie. W książce opisuje, jak zmieniały się ich koncepcje własnej tożsamości, wizje miejsca w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Dunn pokazuje konsekwencje swoistej „inżynierii dusz” przeprowadzonej na mieszkańcach krajów postkomunistycznych po to, by ich system wartości współgrał z wprowadzanym tam neoliberalnym modelem gospodarki. [wydawnictwokrytykapolityzna.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-338 (1 egz.)
Book
In basket
Celem projektu było pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważną wartością dla polskiego społeczeństwa, biznesu i władz publicznych poprzez zidentyfikowanie, opublikowanie i upowszechnienie do 20.11.2018 r. społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstw w Polsce w latach 1918-2018. Duża część polskiego społeczeństwa posiada niewielką wiedzę na temat zasług przedsiębiorców dla odbudowy państwowości, a wizerunek polskich przedsiębiorców utrwalany współcześnie w mediach jest często krzywdzący. Stąd nacisk na zwiększenie świadomości odbiorców projektu na temat roli przedsiębiorstw w procesach odbudowy państwowości oraz gospodarki Polski. Realizowane w ramach projektu prace pozwoliły zidentyfikować, opisać i upowszechnić przykłady kierowania się przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka - wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową. Dodatkowo działania miały pozytywny wpływ na włączenie mieszkańców Polski w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości. Szczególnie wyeksponowane zostały wątki lokalne oraz regionalne - postaci, firmy, przykłady działań społecznie odpowiedzialnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
There are copies available to loan: sygn. W-33 (1 egz.)
Filia nr 2 Wypożyczalnia (ul. Siedlanowskiego 3)
There are copies available to loan: sygn. F.2-33 (1 egz.)
Filia nr 3 (ul. Rozwadowska 6)
There are copies available to loan: sygn. F.3 - 33 (1 egz.)
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-33 (1 egz.)
Filia nr 1 Czytelnia (ul. Staszica 14)
Copies are only available in the library: sygn. F1.Cz- 33 (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again